Faaliyet Alanları

Medeni Hukuk

Medeni Hukuk

Medeni haklar, bir ülkede herkesin cinsiyet ve uyrukluk ayrımı yapılmadan sahip olduğu

Detay
Aile Hukuku

Aile Hukuku

Miras Sözleşmeleri İle Vasiyetname Hazırlanması, Tenkis- Tanıma

Detay
Miras Hukuku

Miras Hukuku

Türk Hukuk sistemi içerisinde mirastan pay alacak kişiler belirlenirken zümre sistemi esas

Detay
İcra İflas Hukuk

İcra İflas Hukuk

İcra İflas Kanunu'na göre özel hukuk ilişkilerinden doğan para alacakları

Detay
İdare Hukuku

İdare Hukuku

İdare hukuku, temelini Anayasa’dan alan ve amacı kamu yararını gerçekleştirmek olan

Detay
Boşanma Davası

Boşanma Davası

Boşanma, kanuna uygun bir şekilde kurulan evlenmede eşlerin kanunda yazılı sebeplere dayanarak bir mahkeme

Detay